youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 

Výstražné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

4-(Dimethylamino) benzaldehyde

synonym

(Elrichovo činidlo)

vzor

C9H11NO

m-hm

149, 19 g/mol

Cas

100-10-7

EINECS

202-819-0

Obsah

min. 99%

Teplota topenia

72-75°C