youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 

PopisVedľa sledovania a dokumentácie teploty vzduchu v chladiacich a mraziacich priestoroch sa často súčasne zaznamenáva teplota tovaru. Prístroj testo 175 T2 je vybaveý vstupom pre externú sondu (NTC), cez ktorý môžete pomocou schválenej potravinárskej sondy merať u tovaru napríklad teplotu jadra alebo u balených hlboko zmrazených potravín teplotu medzi jednotlivými baleniami („between the package“). Tak ako všetky záznamníky Testo pre použitie v oblasti potravinárstva je aj testo 175 T2 certifikované skúšobnou ATP u TÜV SÜD podľa DIN EN 12830.

 

  • zhoda s EN 12830
  • vodotesný podľa IP 65
  • integrované rozhranie USB a pre SD-kartu na vyčítanie údajov
  • súčasné sledovanie teploty vzduchu a tovaru
  • vstup pre externú sondu pre jednoduché pripojenie napr. schválenej potravinárskej sondy na meranie teploty jadra u tovaru

 

Obsah dodávky:
Testo 175 T2, držiak na stenu, zámok, batéria a výstupný protokol z výroby*.

 

Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty, prvotná ISO kalibrácia teploty

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.

 

Technické špecifikácie

Pamäť 1 000 000 nameraných hodnôt
Prevádzková teplota -35 … +55 °C
Typ sondy senzora NTC
Merací rozsah (rozlíšenie) -35 … +55 °C vnútor. -40 … +120 °C externý         (0,1 °C)
Presnosť ±0,5 °C (-35 … +55 °C) vnútor.
Možnosť externej sondy áno