youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 

PopisPrístroj testo 720 je robustný teplomer na presné meranie teploty vzduchu, povrchov a ponorením do média v rozsahu merania od -100 do +800 °C. K jednokanálovému meraciemu prístroju je možné pripojiť sondy Pt100 aj sondy NTC. Prístroj testo 720 je v spojení s ochranným puzdrom TopSafe – rovnako ako sondy so skleneným opláštením, ktoré sa osvedčili pri každodennej práci v laboratóriách – odolný voči agresívnym médiám.

Užívateľ si môže do prístroja sám uložiť limitné hodnoty. Ako náhle dôjde k podkročeniu alebo prekročeniu týchto hodnôt, rozozvučí sa akustický výstražný signál. Okrem toho prístroj priebežne zobrazuje na svojom veľkom, podsvietenom displeji minimálne a maximálne namerané hodnoty. Teplomer testo 720 bol vyvinutý pre zvláštne požiadavky praxe v laboratóriách a v priemysle

  • K prístroju je možné pripojiť širokú škálu rôznych sond na meranie povrchovej teploty, teploty vzduchu a pre vpichové merania
  • Ideálny na použitie v laboratóriách a v priemysle
  • Priebežné zobrazovanie hodnôt Min./Max.
  • Akustický alarm (nastaviteľné limitné hodnoty)
  • S TopSafe je odolný voči agresívnym médiám (s TopSafe a nasunutou sondou merací prístroj zodpovedá IP65)
  • Tlačidlo Hold pre podržanie nameranej hodnoty
  • Veľký, podsvietený displej
  • Tlač nameraných údajov na mieste merania pomocou rýchlotlačiarne Testo

Obsah dodávky:
Testo 720, batéria, výstupný protokol z výroby*.

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.

Upozornenie: k uvedeniu teplomera do prevádzky je potrebná sonda (nie je súčasťou dodávky). Presnosť merania závisí od presnosti sondy a presnosti teplomera.

Technické špecifikácie

Typ senzora NTC, Pt100
Sonda Pt100 -100 …+800 °C (0,1 °C)
Teplotný rozsah (NTC) -50 … 150 °C
Rozlíšenie 0,1 °C
Pracovná teplota -20 … +50°C
Typ batérie 9 V

Voliteľné príslušenstvo

NTC sonda Špecifikácia
Sonda okolitého vzduchu Presná, robustná NTC-sonda pre okolitý vzduch
Kliešťová povrchová sonda Kliešťová sonda pre potrubia od R 6 mm do R 35 mm, NTC
Povrchová sonda na potrubia Pružinový snímač na potrubia s priemerom 5 až 65mm
Vodotesná povrchová sonda Vodotesná povrchová sonda NTC pre rovné povrchy, pevný kábel rovný 1.2 m
Vpichová a ponorná sonda Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 5mm, od konca sondy 50 mm priemer 4 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 115 mm; kábel 1,2 m; odozva 10 s.
Nerezová potravinárska sonda IP65 s PUR káblom Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 4mm, od konca sondy 15 mm priemer 3 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 125 mm; kábel 1,6 m; odozva 8s.
Nerezová potravinárska sonda IP67 s teflónovým káblom odolným do +250 °C Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 4mm, od konca sondy 15 mm priemer 3 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 125 mm; kábel 1,6 m; odozva 8s.
Robustná potravinárska sonda so špeciálnou rukoväťou Rozsah: -25 … +150 °C; priemer sondy 5mm, od konca sondy 30 mm priemer3,5 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 115 mm; kábel 1,2 m; odozva 7s.
Veľmi presná/ponorná vpichová sonda Pt100 Veľmi presný, vodotesný snímač Pt100, L=295mm, d=4mm, T99=60s
Robustná potravinárska sonda Pt100, IP65 Robustná, potravinárska sonda Pt100, IP65
Presná robustná sonda okolitého vzduchu Pt100 Presná robustná sonda okolitého vzduchu Pt100
Laboratórna sonda v sklenenom puzdre, odolná voči agresívnemu prostrediu Laboratórny snímač pre agresívne prostredia, l=200 mm,d=6 mm, T99=40 s, kábel 1,5 m