youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 

Výstražné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

98% / 98%

eng

1, 2-Propanediol

synonym

(Propylén glykol)

vzor

C3H8O2

m-hm

76, 10 g/mol

Cas

57-55-6

EINECS

200-338-0

Obsah

min. 98%

Teplota varu

188°C