youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

H302 – Škodlivý po požití.

Bezpečnostné upozornenia

GHS07 – dráždivé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

8-Hydroxyquinoline

synonym

(Oxin, Chinolín-8-ol)

vzor

C9H7NO

m-hm

145, 16 g/mol

Cas

148-24-3

EINECS

205-711-1

Obsah

min. 99, 5%

Teplota topenia

72, 5 – 74°C

Teplota varu

267°C

SO4

max. 0, 01

Cl

max. 0, 002

Látky nerozpustné v etanole

max. 0, 05