youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Kategórie: ,

PopisTitrátor pre acidobázické, redox, zrážacie (chelatometrické/argentometrické) a spätné titrácie vo vodnom / nevodnom prostredí, ISE priame stanovenie, 100 metód a 100 reportov vr. GLP info, viac bodov ekvivalencie, nadväzné metódy, možné rozšírenie o autosampler.

Technická špecifikácia

Rozsah -2 – 20 pH/ ± 2000 mV / 1 x 10-6 – 9,99 x 10e10 mg/l
Rozlíšenie 0,001 / 0,001 pH / 0,1 mV / 0,1°C
Presnosť ±0 001 pH ±0 1 mV, ±0,5/1% ISE, ±0,1°C, 0,5% obj. byrety
Kalibrácia 5 bodová pH kalibrácia – voliteľné pufry, GLP, servisná mV kalibrácia
Napájanie 230 V
Komunikácia USB disk, USB A-B kábel na PC, RS232 na tlačiareň, displej
Dátová pamäť 100 metód, 100 titrácii, 100 ISE stanovení
Rozmery 390 x 350 x 380 mm
Hmotnosť (g) 10000
Rozsah dodávky titrátor, pumpa, 25 mL byreta, horné miešadlo s 3 PE vrtuľkami, QC certifikát, CZ návod